Események

2020. május 04.

Testvérek
Testvérek
Május 4.

Együtt a család

TESTVÉREK

Ravasz kérdés
Van egy embernek hat leánya,
mindenik leánynak van egy fiútestvére.
Hány gyermek van a családban?
(Hét: egy fiú és hat leány)

 

Beszélgetés
Egykékkel: Milyen lenne, ha lenne testvéred, miket csinálnál vele? Ki az, akivel mindezt megteheted? Családtag, barát, ovistárs stb.
Mi a legjobb a testvéredben, testvéreidben? Miket szeretsz velük legjobban csinálni?
Lehet valakinek testvére, féltestvére, mostohatestvére, és első-, másod- stb. fokú unokatestvére. Vegyük számba, neked mennyi van ezekből! És anyának meg apának?

 

Otthon
Csinálj meg valamit ma a testvéred helyett!

 

Mozgás
Páros gyakorlatok

A sziámi ikrek valamilyen testrészüknél „össze vannak nőve”, és így mozognak, feladatot teljesítenek. Tréfásabb változata, amikor valamilyen „kinövés” köti össze őket.: pl. ropi a szájukban stb.

Sótörés. Ketten háttal állnak egymásnak, karjukat könyökben egymásba fűzik, és egyikük meghajolva hátára emeli a másikat.

Biciklizés. A párok hanyatt fekve összerakják a talpukat, és bicikliznek.

Ketten háttal állnak egymásnak, és a hátukkal egy babzsákot tartanak együtt. Így leülnek, felállnak, elindulnak valamerre. Arra kell vigyázni, hogy ne essen le a babzsák.

Talicskázás.  Az egyik gyerek négykézlábra áll, a másik felemeli az ő két lábát, s így elkezdi tolni előre. Akit tolnak, az a két kezén „lépked”, a másik pedig úgy tolja őt, mint a talicskát.

 

Sok közös van bennünk
Alkossatok párokat a családban, és fejezzétek be a következő mondatokat úgy, hogy mindkettőtökre igaz legyen!
Mindkettőnknek van…
Mindketten szeretjük…
Egyikőnk sem tud...

 

Mese
Csukás István: Civakodó cipőikrek
A mese szövege elérhető az alábbi linken:
https://pimhu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/o365csk_pim_hu/EcPG2-LxGxVOo1_nHGcIFKYBYiuTiU7Dj3nW4agWvhU-3w?e=WTCILo

 

Otthon
Zokni- és cipőpárosítás. Melyik ment jobban? Mindegyik párját megtaláltátok?

 

Keresd meg a párját!
A lakásban olyan tárgyakat keresünk, amiből több is van. Felmutatjuk az általunk kiválasztott tárgyat, pl. ceruzát, és megkérjük a gyerekeket, hogy keressék meg a párját!

 

Barkácsolás
Közös rajz készítése párban egy ceruzával
Készítsetek egy rajzot együtt úgy, hogy a ceruzát ne engedjétek el!

 

Esti mese
Az aranyparázs
A mese szövege elérhető az alábbi linken:
https://pimhu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/o365csk_pim_hu/EUBvclrfbm5DmVtNB1CMW5oBc72MKKD1WLRxNV0lN54hXw?e=KOXHTX